Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany | 5 lipca 2022

Pracodawcy RP partnerem merytorycznym Konferencji Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany 

Już 5 lipca 2022 r. odbędzie się konferencja pt. Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany. Podczas wydarzenia eksperci odniosą się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej.

Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

W ramach konferencji odbędą się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja poświęcona będzie wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. Druga sesja panelowa będzie dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Natomiast trzecia sesja poświęcona będzie tematyce finasowania transformacji przemysłowej.

****

Organizatorem konferencji jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Partnerem strategicznym konferencji jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, Instytut Biznesu. Partnerami medialnymi są zaś: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, RaportCSR.pl oraz PracodawcaGodnyZaufania.pl.

Powrót