Pracodawco. Dobry pracownik nie ma wieku – zyskaj dofinansowanie!

Pracodawcy RP partnerem projektu Dobry pracownik nie ma wieku


Czy są gdzieś pracownicy doświadczeni, zaangażowani, odpowiedzialni i mimo tych zalet wciąż szukający pracy?

Oczywiście – w samej Warszawie jest ich kilkaset tysięcy, a Urząd Pracy m.st. Warszawy pomaga w ich zatrudnieniu realizując specjalny pilotażowy projekt Dobry pracownik nie ma wieku. To szansa dla wielu firm, aby zdobyć dobrego pracownika i to z dofinansowaniem.

Celem zaplanowanych w projekcie działań jest zwiększenie szans seniorów na rynku pracy, zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym oraz zmiana, wciąż niestety mocno stereotypowego, postrzegania pracujących seniorów.

Pilotaż przez najbliższy rok przetestuje nie tylko różne formy wsparcia seniorów, ale też pracodawców, ponieważ firma decydująca się na zatrudnienie pracownika w wieku emerytalnym może liczyć na wiele korzyści. Są to m.in. dofinansowanie ze strony urzędu pracy części kosztów wynagrodzenia, indywidualne szkolenia dla pracowników, czy wdrożenie w zadania firmy poprzez staże. Wszystkie instrumenty są finansowane w ramach projektu.

Projekt Dobry pracownik nie ma wieku łączy chętnych do pracy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli skorzystać z rozwiązań obniżających koszty zatrudnienia. Kluczowymi wartościami dla firmy jest możliwość pozyskania doświadczonego pracownika, a także rozwijanie biznesu w oparciu o wielopokoleniowy zespół – co jest ważne w warunkach starzejącego się społeczeństwa i braku rąk do pracy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dużą uwagę przywiązuje również do rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów, co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności na rynku. Równie istotna jest wiedza o potrzebach rynku i oczekiwaniach pracodawców, zdolność do uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji i wymaganych przez rynek umiejętności. Wszyscy chętni seniorzy, którzy trafią do projektu, odbędą szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy.

To się wszystkim opłaci!

Udział w projekcie Dobry pracownik nie ma wieku niesie korzyści każdej ze stron. Pracodawca zatrudniając osoby, które już są na emeryturze i dalej chcą być aktywne zawodowo, otrzymuje nie tylko dofinansowanie, ale zyskuje pożądany w biznesie wizerunek pracodawcy otwartego na kandydatów w różnym wieku. Udowadnia w ten sposób, że liczy się dla niego dobry pracownik niezależnie od wieku, bo kluczowe są jego kwalifikacje. To ważne dla szukających pracy osób starszych, dla których wybór pracodawcy otwartego na różnorodność pokoleniową jest szansą na aktywność w środowisku pracy i poza nim, podzielenie się doświadczeniem zawodowym i życiowym, rozwój osobisty i dodatkowe zarobki. Warto sprawdzić na ile taka inwestycja w zespół wielopokoleniowy może rozwinąć firmę.

Zgłoś firmę do projektu i zyskaj!


Więcej szczegółów o projekcie znajdą Państwo na stroniewarszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z realizatorami projektu pod adresem e-mail: dobrypracownik@up.warszawa.pl lub pod tel.: 22 391 13 00 (centrala) – następnie należy wybrać numer 3.

Informacje o projekcie są również publikowane na Facebooku: www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa


Powrót