Ósma edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” to projekt realizowany od 2013 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym.

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

W ramach inicjatywy powstał serwis internetowy www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl – będący cennym źródłem informacji oraz bezpłatnych narzędzi ułatwiających zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację realizowanych zarówno przez samorządy, jak i pracodawców programów zdrowotnych.

W serwisie znajdują się m.in. zgodne z wymogami AOTMiT gotowe schematy programów polityki zdrowotnej, ankiety ewaluacyjne, kalkulatory kosztów przeprowadzenia programów i formularze programowe. Dostępne są również przykłady dobrych praktyk – doświadczeń i rekomendacji ekspertów, informacje dotyczące zmian w rozporządzeniach, nowych przepisów i regulacji, a także alternatywnych źródeł finansowania. W ramach projektu powstał szereg praktycznych poradników w tym m.in. „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”, „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, „Samorządowe programy polityki zdrowotnej i budżet obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość” oraz „Fundusze Unijne w sektorze ochrony zdrowia, czyli jak zdobyć środki finansowe na programy profilaktyczne”. Dodatkowo, każdy zainteresowany może skorzystać z konsultacji z ekspertami projektu, m.in. z lekarzami, epidemiologami, ekspertami ds. medycyny pracy, BHP, ekspertami ds. prawa i funduszy unijnych, a także przedstawicielami samorządów mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych. 

W 2021 roku organizatorzy projektu zorganizują cykl pięciu debat eksperckich  pt. „ Profilaktyka chorób zakaźnych – praktyczne wskazówki dla samorządów, pracodawców i instytucji. Nowa rzeczywistość”. Celem spotkań będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację. Debaty zostaną zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego.

Terminarz debat:

  • 20 maja (11.00 – 12.30) Aktualne możliwości pozyskiwania środków finansowych na programy zdrowotne oraz budżet obywatelski jako jedna z dróg finansowania inicjatyw zdrowotnych. 
  • 21 czerwca (11.00-12.30) Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw.
  • 7 września (11.00-12.30) Fundusze Unijne w obszarze zdrowia - nowa perspektywa 2021-2027 oraz inne możliwości finansowania. Przydatne wskazówki i informacje dla samorządów i pracodawców.
  • 28 września (11.00-12.30) Jak zaplanować, wdrożyć, sfinansować i zrealizować skuteczny program profilaktyki zdrowotnej? Wnioski i przydatne wskazówki ekspertów – podsumowanie II edycji cyklu debat eksperckich projektu ZCP.
  • 20 października (11.00-12.30) Jak skutecznie chronić pracowników przed chorobami zakaźnymi w dobie panującej pandemii COVID-19 i dlaczego warto to robić? Praktyki CSR godne naśladowania (więcej informacji o debacie tutaj).

Zarówno udział w wydarzeniach, jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy z Pfizer Polska Sp. z o. o., która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.


Więcej informacji:

www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl

sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

tel.: 731 000 658


Powrót