Local Trends - Samorządowy Kongres Finansowy | 3-4 kwietnia 2023 r.


Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie – o przyszłości miast i gmin w Polsce

W dniach 3-4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu oraz nauki. W programie III Samorządowego Kongresu Finansowego znalazło się aż trzydzieści sesji, warsztaty oraz prezentacje w ramach Sceny Dobrych Praktyk. Nie zabraknie także głosu młodego pokolenia reprezentowanego przez przedstawicieli Młodzieżowych Rad Miasta.

Finansowanie inwestycji samorządowych to jeden z głównych tematów sesji zaplanowanych w ramach kongresu. W obliczu inflacji oraz niepewności związanej z dochodami własnymi, strategie rozwoju miast i gmin stoją pod znakiem zapytania. Odpowiedzi na te wyzwania oraz pytanie jak odzyskać potencjał inwestycyjny szukać będą uczestnicy sesji plenarnej „Finansowanie inwestycji samorządowych”, której gospodarzem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W rozmowie wezmą udział Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 – Sytuacja finansowa samorządów jest coraz bardziej niepewna, zwłaszcza przy obecnej wysokiej inflacji. Zaczyna brakować środków na bieżące potrzeby związane np. z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, remontami dróg lokalnych, czy oświetleniem miast. W związku z tym coraz trudniej wygospodarować środki na inwestycje i dalszy rozwój regionu. W tej sytuacji niezbędne staje się wprowadzenie zasad, które umożliwią stabilizację dochodów własnych samorządów, na przykład poprzez ich udział w podatku dochodowym VAT – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

W ramach inaugurujących sesji plenarnych odbędzie się również debata „Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Jak budować miasto, które zarabia?”, której gospodarzem jest marka PLAY. Uczestnicy przyjrzą się efektywności inwestycji samorządowych w obliczu multikryzysu i wyzwań cyfrowych. Poszukają odpowiedzi na pytania jakie szanse i wyzwania stoją przed samorządem oraz jak nowe technologie mogą przysłużyć się optymalizacji budżetów miast.

Zielona transformacja polskich miast

Nie zabraknie także debat poświęconych kwestiom zmian klimatu, dekarbonizacji i samowystarczalności energetycznej. Pora zacząć rozmawiać o zrównoważonym rozwoju nie na poziomie idei, ale planów, które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych. Ważnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego są przedsiębiorcy, którzy mają w tym zakresie duże doświadczenie i gotowe usługi. Oto kilka sesji poświęconych zacieśnianiu współpracy między samorządem, a otoczeniem instytucjonalnym oraz ekonomicznym:

• Biznes i samorząd wspólnie na rzecz poprawy jakości powietrza (Gospodarz: InPost)

• Finansowe aspekty organizacji Stref Czystego Transportu (Gospodarz: Clean Cities/PSPA)

• Zielona i cyfrowa transformacja z perspektywy małych i dużych samorządów (Gospodarz: Europejski bank Inwestycyjny)

• Finasowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (Gospodarz: Ambasada Brytyjska)

• Rozwój społeczności energetycznych i klastrów energii (Gospodarz: SGB-BANK)

• Tania, czysta i stabilna energia. Nowe, zielone paliwo przyszłości. Czy to możliwe? (Gospodarz: ZE PAK)

Dobre praktyki i spojrzenie w przyszłość

Ważnym puntem programu wydarzeń realizowanych w ramach Local Trends jest Scena Dobrych Praktyk. To tu prezentowane będą przykłady udanych projektów i modele gotowe do wykorzystania w innych samorządach. Nowością będzie z kolei cykl sesji, których gospodarzem jest Forum Młodych – Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu. Do udziału zaproszeni zostali radni z różnych miast Polski. Poruszone zostaną między innymi kwestie transportu regionalnego, planowania budżetu i samodzielności finansowej czy samej współpracy samorządowców z młodymi radnymi.

Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie: tutaj.

Organizatorzy – Fundacja Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP zapraszają do udziału przedstawicieli samorządów, biznesu oraz środowisk naukowych.


3-4 kwietnia 2023, Sheraton Sopot Hotel

#DołączDoDebaty podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań

Partnerzy strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Partnerzy Generalni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Play

Partner Główny: SGB-BANK

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Ambasada Brytyjska w Warszawie, InPost

Sponsorzy: Deloitte, Marsh, Polska Bezgotówkowa

Partnerzy merytoryczni: Europejski Bank Inwestycyjny, Fundacja im. Batorego, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu, Open Eyes Economy Summit, Polski Instytut Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Partnerzy instytucjonalni: Fundacja RC, Krajowa Izba Gospodarcza, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pracodawcy Pomorza, Pracodawcy RP, Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich


Powrót