Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy | 11-12 kwietnia Sopot

Reformy a przyszłość finansowa samorządów – Pracodawcy RP partnerem instytucjonalnym Kongresu

Lokalne gospodarki finansowe, polityka inwestycyjna oraz ekonomia wsi, miast i regionów to wiodące tematy II Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Realizowany w ramach inicjatywy Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy to najważniejsze spotkanie poświęcone tematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. W dniach od 11 do 12 kwietnia w Sopocie do wspólnych rozmów usiądą prezydenci polskich miast, burmistrzowie, skarbnicy a także przedstawiciele administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji „Reformy a przyszłość finansowa samorządów” wyznacza tematykę debat zaplanowanych w ramach kongresu.

Postępujące zmiany w krajowej polityce rozwoju dotyczące w szczególności reform Polskiego Ładu, dochodów własnych samorządów, finansowania oświaty, opieki zdrowotnej czy europejskiego systemu EU ETS istotnie wpływają na samodzielność i zdolność samorządów do projektowania gospodarki finansowej. Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie okazją do merytorycznej dyskusji i wypracowania wspólnych rekomendacji dla strony rządowej i samorządowej – mówi Maciej H. Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych, współorganizator wydarzenia.

Dla lokalnych liderów najważniejsza w kreowaniu rozwoju wsi, gmin, miast i miasteczek, powiatów czy regionów pozostaje przewidywalność i możliwość długoletniego planowania gospodarki finansowej. Wspomniane reformy, otoczenie makroekonomiczne oraz silny wzrost wydatków bieżących, wymagają szczegółowej analizy i wypracowania modeli współpracy na rzecz stabilności finansów samorządowych. Mówcy i eksperci Samorządowego Kongresu Finansowego zidentyfikują gospodarcze konsekwencje dla samorządów wynikające z podejmowanych przez rząd reform, zmian systemowych, trendów rozwoju czy możliwości krajowych i europejskich programów finansowych.

W debacie „Finanse samorządów z perspektywy Polskiego Ładu i bieżącej sytuacji rynkowej” weźmie udział m.in. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który wygłosi także wystąpienie wprowadzające pt. „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach Polskiego Ładu”. W programie znajduje się także wystąpienie „Holistyczna przemiana a zrównoważone miasta przyszłości” Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach 2022 r.

Program Kongresu dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o Kongresie znajdą Państwo na stronie: https://localtrends.pl/

Powrót