Konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku 2018”

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2018”, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność. 

Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach: Start – dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, Progres – dla firm „wieku średniego”, Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 19 grudnia 2018 r. poprzez stronę: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com


Powrót