Kongres POLIS 19’

AmicitIa Foundation serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji Kongresu traktującego o relacjach polsko-izraelskich, który odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2019 r.  na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz  w Szkole Głównej Handlowej. Pracodawcy RP są patronem wydarzenia. 

Tegoroczne wydarzenie poszerza swoją formułę o szeroko pojęty aspekt niemiecki. Poprzez holistyczną analizę obecnych wydarzeń polityczno-gospodarczych, organizatorzy chcą przybliżyć publiczności możliwe drogi rozwoju wzajemnych relacji w przyszłości oraz pokazać Polskę, jako kraj dużych możliwości, przyjazny innowacjom i stwarzający odpowiednie środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie się częścią gospodarczą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas której odbędzie się pitching polskich startupów oraz ich kojarzenie z inwestorami z funduszy Venture Capital, połączony z wystąpieniami laureatów prestiżowych konkursów magazynu Forbes. Poprzedzać go będą przemówienia politycznych reprezentantów biorących udział stron, traktujące o możliwościach i korzyściach płynących z prosperującej wymiany handlowej. W części społecznej dyskutować ze sobą będą przedstawiciele młodego pokolenia z Polski, Izraela oraz Niemiec, reprezentujący różne punkty widzenia na temat wspólnej pamięci historycznej. Wspierani oni będą przez prelegentów w roli ekspertów merytorycznych (jeden reprezentujący każdą ze stron). Debatę zwieńczą przemówienia prelegentów, po których nastąpi uroczyste zakończenie kongresu wraz z częścią artystyczną. Kongres poprzedzać będą jednodniowe warsztaty z udziałem występującej w nim młodzieży, mające na celu wytworzenie wielowektorowych więzi interpersonalnych oraz ugruntowanie wspólnej pamięci historycznej na drodze merytorycznej dyskusji i dialogu.

Celem Kongresu POLIS 19’ jest promocja Polski na arenie międzynarodowej, ukazanie korzyści płynących z inwestowania w Polsce, rozwijanie stosunków polsko-izraelskich oraz polsko-niemieckich, łączenie inwestorów z polskimi, innowacyjnymi startupami, kojarzenie przedsiębiorstw i pomoc w pozyskaniu pierwszych kontaktów prowadzących do tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych, budowanie platformy wymiany know-how między biznesem polskim, niemieckim oraz izraelskim, propagowanie oraz przybliżenie dotychczasowych osiągnięć w zakresie dobrych praktyk rozwiązywania konfliktów oraz promowania wymiany gospodarczej między krajami.

Podczas Kongresu POLIS 19’ wystąpią m.in. Rolf Nikiel - Ambasador Niemiec w Polsce, Alexander Ben-Zvi - Ambasador Izraela w Polsce, Jarosław Sellin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Chodorowicz – były ambasador RP w Izraelu, Janusz Reiter – były ambasador Polski w Niemczech, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski oraz Marek Dietl - Prezes GPW w Warszawie.

Szczegóły wydarzenia są dostępne tutaj.

Powrót