Kongres Bankowości Detalicznej | 15 grudnia 2021

Pracodawcy RP są partnerem instytucjonalnym Kongresu.

Serdecznie zapraszamy na Kongres Bankowości Detalicznej w dniu 15 grudnia 2021 w Warszawie w Centrum Giełdowym (ul. Książęca 4).

>> REJESTRACJA <<

Kongres Bankowości Detalicznej to forum otwartej dyskusji w gronie przedstawicieli banków, regulatorów, doradców oraz ekspertów i przedstawicieli instytucji współpracujących z sektorem finansowym. Kongres skupia się nie tylko na aktualnych wyzwaniach stojących przez sektorem i identyfikacji problemów ale również proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.

Dwanaście dotychczasowych edycji zyskało w środowisku finansowym opinię merytorycznej platformy wymiany opinii i doświadczeń oraz przedsięwzięcia, którego dorobkiem są także rekomendacje i stanowiska w międzynarodowych konsultacjach.

W programie Kongresu:

  • Wpływ inflacji, ESG i otoczenia ekonomicznego na biznes detaliczny
  • Czy polski bank może być dla "Kowalskiego" najlepszym partnerem na dzisiaj, jutro i na emeryturę?
  • Jak zredukować narastające ryzyko prawne w relacjach z konsumentami?
  • Czy grozi nam kryzys na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych?
  • Komu potrzebne są oddziały - bankom czy klientom?
  • Digitalizacja banków - relacja z klientem
  • Doświadczenia pocovidowe i planowane nowości w bankowej obsłudze mikroprzedsiębiorców
  • Cyberbezpieczeństwo - jak widzi to nadzór finansowy?

Organizatorem Kongresu Bankowości Detalicznej jest Centrum Myśli Strategicznych.

Więcej informacji o Kongresie oraz program dostępne są na stronie.

Rejestracja możliwa jest do 6 grudnia 2021


Powrót