Indeks Zdrowia Firmy stworzony przez Medonet.pl

Pracodawcy RP objęli patronatem honorowym to badanie.

Indeks Zdrowia Firmy stworzony przez Medonet.pl pomoże polskim pracodawcom lepiej wspierać zdrowie i wellbeing pracowników.

Medonet.pl to największy serwis w Polsce o tematyce zdrowotnej, docierający do ponad 11 mln realnych użytkowników miesięcznie, który stawia na rzetelną wiedzę popartą badaniami oraz współpracę ze środowiskiem medycznym. Jednocześnie podaje informacje użytkownikom w sposób przystępny i zrozumiały.

Co roku Medonet organizuje największe badanie zdrowia – Narodowy Test Zdrowia Polaków, zbierając aktualną bazę danych o zdrowiu i podejściu do profilaktyki.

Indeks Zdrowia Firmy to badanie opracowane przez Medonet.pl we współpracy z Radą Naukową Narodowego Testu Zdrowia Polaków, które pozwala sprawdzić kondycję fizyczną i psychiczną pracowników danej organizacji. Dzięki temu pracodawca dowie się, jakie są największe potrzeby pracowników i będzie mógł ich efektywnie wspierać.

Każdy uczestnik badania natychmiast po jego zakończeniu otrzymuje wynik w postaci swojego Indeksu Zdrowia (zestawiony ze śr. Indeksem Zdrowia w Polsce) oraz listę rekomendacji opracowaną przez ekspertów. Indeks Zdrowia to autorski algorytm opracowany przez Radę Naukową, który pokazuje w skali 0-100 jak dobrze dba się o zdrowie. Parametr ten uwzględnia wyłącznie rzeczy, na które mamy wpływ, jak to, czy wykonaliśmy podstawowe badania profilaktyczne, czy jak się odżywiamy.

Co istotne, aż 36% osób wprowadza zdrowe zmiany w swoim stylu życia w oparciu o otrzymane rekomendacje, a więc narzędzie samo w sobie pozytywnie wpływa na zdrowie pracowników.

Z kolei pracodawca na koniec badania otrzymuje raport na podstawie zanonimizowanych danych z odpowiedzi pracowników. Raport jest w postaci tabel ze wszystkimi ustalonymi przecięciami oraz w postaci prezentacji, na której w sposób graficzny przedstawiono najciekawsze wyniki. Wyniki dotyczą chorobowości (na jakie choroby i dolegliwości cierpią pracownicy) oraz zachowań profilaktycznych (dieta, aktywność, wykonywanie badań, wizyty u lekarzy i specjalistów).

Zarówno tabele, jak i prezentacja zawierają odniesienia do wyników populacji polskich pracowników. Dodatkowo raport jest uzupełniony o rekomendacje opracowane przez ekspertów Medonet, jakie działania może podjąć pracodawca, aby poprawić określone parametry.

„Opracowane przez nas narzędzie wnosi dużą wartość dla pracodawców, ponieważ pozwala podejmować decyzje dotyczące inwestycji w programy wellbeingowe w oparciu o dane, a w konsekwencji odpowiadać na realne potrzeby swoich pracowników” – komentuje Diana Żochowska, Head of Medonet, pomysłodawczyni Indeksu Zdrowia Firmy.

Zobacz najczęściej zadawane pytania o Indeks Zdrowia Firmy tutaj.


Jeśli masz dodatkowe pytania albo chcesz przeprowadzić badanie w Twojej firmie, skontaktuj się z diana.zochowska@medonet.pl


Powrót