II Kongres Zamówień Publicznych OnLine

Pracodawcy RP objęli swoim Patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, który odbędzie się 16 kwietnia w godz. 09.00 - 16.00.


Organizacja wydarzenia przypada na szczególny moment, początku obowiązywania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa, po długim okresie vacatio legis zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Nowa regulacja zastąpiła ustawę, która była wielokrotnie nowelizowana, straciła na swojej aktualności i spójności.

Wobec obecnej ustawy formułowanych jest wiele oczekiwań, w tym środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, prawniczego. Pracodawcy RP aktywnie uczestniczyli w procesie legislacji nowych rozwiązań zgłaszając wiele postulatów strony społecznej. Warto pamiętać, że zamówienia publiczne, to nie tylko zamawiający, sektor publiczny, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Kongres, którego jesteśmy Patronem będzie doskonałą okazją do tego, by upowszechniać procesowe, biznesowe spojrzenie na zamówienia publiczne.

Na kongresie Pracodawców RP reprezentują:

  • Dr Jakub Pawelec z Kancelarii Mazurek i Partnerzy, współpracującej z Pracodawcami RP – Panel 'Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – perspektywa Wykonawców', godz. 11:00
  • Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski – 'Loża Ekspertów' – panel podsumowujący, godz. 16:00

Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. 

Zapraszamy wszystkich, którym tematyka zamówień publicznych nie jest obca.

Do zobaczenia na Kongresie!

Rejestracja jest dostępna tutaj.


Powrót