Forum Dialogu Nauka-Przemysł

Zapraszamy do udziału w pierwszym Forum Dialogu Nauka-Przemysł, które odbędzie się w dniach 9-11 października w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Celem Forum jest zbliżenie wszystkich środowisk zaangażowanych w budowę narodowego systemu innowacji. Będzie ono okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz dyskusji dotyczącej postępu technologicznego Polski.

Forum jest organizowane w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki wspólnie z XI Międzynarodową Wystawą Wynalazków przygotowywaną przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów we współpracy z Politechniką Warszawską.

Formularz rejestracyjny jest dostępny tutaj.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w programie.

Powrót