Europejski Kongres Finansowy | 13-15 września

Pracodawcy RP są partnerem instytucjonalnym wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rozpoczynającym się 13 września w Sopocie, jednym z największych Kongresów gospodarczych w Polsce jakim jest EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY.

Po ponad półtora roku spotkań online Kongres wraca jako impreza stacjonarna dla jego uczestników i zaproszonych panelistów. Sopot ponownie stanie się na trzy dni miejscem, w którym zbierze się licznie zaproszona Społeczność Europejskiego Kongresu Finansowego.

Społeczność składa się z: ponad 1000 ekspertów i menadżerów z kraju i zagranicy, w tym prezesów i członków zarządów 50 największych instytucji z sektora finansowego, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy zaproszonych do współtworzenia tegorocznego programu, 150 przedstawicieli mediów oraz 60 studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni biorących udział w ramach trwającej wraz z Kongresem Akademii EKF.

Rada Programowa Kongresu budując tegoroczny Program pod hasłem „Finanse w odmienionej rzeczywistości” miała na uwadze fakt, iż już od kilku lat w wielu państwach świata rządy, przedsiębiorstwa, a także krajowe i międzynarodowe instytucje dokonują głębokiej zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa działa jako swoisty akcelerator tych procesów. Dlatego odbudowa gospodarki po pandemii będzie polegała na jeszcze szybszym i skuteczniejszym wdrażaniu zielonych i cyfrowych zmian w gospodarce.

Dzięki wypracowanym przez kraje członkowskie decyzjom o bezprecedensowej solidarności oraz o historycznym uwspólnotowieniu długu do dyspozycji mamy zatem olbrzymie środki finansowe. By je skutecznie wykorzystać, tym ważniejsze stają się zdolności, wiedza i kompetencje ludzi, którzy będą transformacji gospodarki dokonywać. Kluczowe jest, aby umieli myśleć po nowemu, z wielką otwartością i kreatywnością. Na takie wyzwania odpowiada hasło EKF jak i cały program tegorocznego Kongresu.


>> Program EKF 2021

>> Rejestracja


Obszary tematyczne EKF wraz z ich opisem:

BANKI A ROZWÓJ GOSPODARKI PO PANDEMICZNYM KRYZYSIE

  • Odbudowa wartości gospodarki po pandemicznym kryzysie będzie wymagała finansowania. Podczas kongresu zadamy sobie pytanie, jakie miejsce w tym procesie mają zająć banki i jak muszą się zmienić.

CYFROWA TRANSFORMACJA USŁUG FINANSOWYCH

  • Pandemia wyzwoliła potencjał tkwiący w cyfrowej transformacji usług finansowych. Podczas EKF będziemy zastanawiać się, jakimi drogami transformacja cyfrowa będzie dalej podążać oraz jakie ryzyko wiąże się z tym procesem.

FINANSE W ZIELONEJ GOSPODARCE

  • Choć nie wiemy, jaka będzie zbudowana na nowo gospodarka, to wiemy jedno – musi być zielona. Ale zielona gospodarka stawia wyzwania systemowi finansowemu. EKF spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie – jakie i jak im sprostać?

TRANSFORMACJA A TROSKA O STABILNOŚĆ FINANSOWĄ

  • Zadłużenie państw przekracza już to, do którego doszło po poprzednim największym kataklizmie w dziejach – II wojnie światowej. Kolejne z najważniejszych pytań Kongresu brzmi: Jak zachować w tych warunkach stabilność finansową? Jak uniknąć kryzysu bankowego i kryzysu finansów publicznych?

POMOC PUBLICZNA I ZAGROŻENIA ETATYZMEM

  • Pomoc publiczna dla gospodarki była w czasie pandemii konieczna i nie dopuściła do powstania katastrofalnych szkód. Jednak państwo, które stało się tak ważne, może przejawiać dalej idący apetyt... na gospodarkę. Czy zagraża jej i nam państwowy etatyzm?

KONSUMENT W CENTRUM UWAGI A MECHANIZMY GOSPODARKI RYNKOWEJ

  • W centrum uwagi – już od lat – jest konsument. Ale co gdy ochrona praw konsumenckich może spowodować zakłócenia w gospodarce rynkowej? To jedno z najważniejszych zagadnień, spośród tych, z którymi zmierzą się uczestnicy EKF.

WYZWANIA DLA EDUKACJI, PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

  • Praca online i nauka zdalna przyniosły wyzwania dla wszystkich – pracodawców i pracowników, uczniów, nauczycieli i rodziców. Jak po pandemii budować nowe relacje z troską o to, by były efektywne? Czy i jakie zmiany nastąpią na rynku pracy?

ODPOWIEDZIALNE REGULACJE

  • Od poprzedniego wielkiego kryzysu finansowego przez sektor bankowy przetoczyło się tsunami regulacji. Jak tworzyć odpowiedzialne regulacje? To kolejne z kluczowych zagadnień, z którym zmierzą się uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021 roku.


Powrót