Debata „Opieka zdrowotna nad uczniami. Inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży inwestycją w zdrowe społeczeństwo”

W imieniu Najwyższej Izby Kontroli  oraz Instytutu Strategii i Rozwoju zapraszamy na debatę  „Opieka zdrowotna nad uczniami. Inwestycja w zdrowie dzieci i młodzieży inwestycją w zdrowe społeczeństwo.”  Spotkanie odbędzie się 12 września 2018 roku, godz. 11.00,  w sali im. Lecha Kaczyńskiego,  w siedzibie NIK przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie.


Punktem wyjścia do dyskusji są wyniki kontroli przeprowadzanej przez NIK – „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym” (okres objęty kontrolą 2015-2017), które zostaną zaprezentowane na początku spotkania a poszczególni goście będą mogli odnieść się do wniosków i rekomendacji płynących z raportu poprzez przedstawienie swojego stanowiska i czynny udział w debacie. Zwrócimy również uwagę na dobre praktyki w samorządzie, które mogą stanowić inspirację dla innych regionów w tym zakresie. Szeroka dyskusja będzie obejmowała zagadnienia zdrowotne, społeczne oraz gospodarcze z punktu widzenia ekspertów i osób zaangażowanych w tworzenie odpowiedzialnej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 3 września br. roku na adres Instytutu Strategii i Rozwoju:  jakubowska@isir.eu lub telefonicznie: 502 571 169


Powrót