5. Forum Psychoonkologii

Zapraszamy na 5. Forum Psychoonkologii dla Pacjentów, ich Bliskich, Profesjonalistów i Pracodawców. Forum odbędzie się 26 listopada wyłącznie w formie online. Pracodawcy RP są patronem wydarzenia.

W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła dwukrotnie i obecnie są one drugą najczęstszą przyczyną zgonów, po chorobach układu krążenia. Stanowią rocznie 27% zgonów wśród mężczyzn i 24% wśród kobiet. Według prognoz ekspertów liczba ta będzie cały czas się zwiększać. Wzrost ilości diagnoz nowotworowych wynika m.in. ze zjawiska starzenia się społeczeństwa. 70% zachorowań u mężczyzn i 60% u kobiet występuje po 60. roku życia. Olbrzymie znaczenie ma działanie czynników środowiskowych, takich jak np. nieprawidłowe nawyki żywieniowe, zanieczyszczenie powietrza, mała aktywność fizyczna oraz palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Po usłyszeniu diagnozy, poza leczeniem farmakologicznym, pacjenci onkologiczni potrzebują wsparcia psychologicznego. 

Tegoroczne Forum poruszać będzie tematy z dziedziny psychologii, psychoonkologii, dietetyki, rehabilitacji, medycyny i wielu innych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny, studentów, a także pracodawców.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i stworzenie okazji do spotkania pacjentów, ich bliskich, personelu medycznego różnych specjalności, studentów, a także instytucji, organizacji i firm, które praktycznie i aktywnie pomagają osobom dotkniętym problemem choroby nowotworowej – zarówno w temacie leczenia medycznego, pomocy psychologicznej, jak i każdego rodzaju wsparcia w leczeniu i powrocie do aktywności po chorobie.

Tradycyjnie otwarcia Forum dokonają Barbara i Jerzy Stuhrowie. Równolegle będą prowadzone sesje główne dla dwóch grup: pacjentów i ich bliskich oraz dla profesjonalistów. Dodatkowo w ośmiu wirtualnych pokojach odbędą się warsztaty tematyczne w blokach przeznaczonych dla chorych i ich bliskich, lekarzy i profesjonalistów oraz pracodawców.

W ramach warsztatów dla pracodawców w godz. 17:55-18:55 wystąpeieni pt. 'Opieka profilaktyczna w zakładzie pracy w kontekście chorób onkologicznych - doświadczenia Volkswagen Poznań (VWP)' wygłosi dr Dorota Niedbalska - Ekspert Pracodawców RP, Kierownik Działu Ochrony Zdrowia, pionu Ochrona Zdrowia oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Volkswagen Poznań (VWP). 

Ilość miejsc na warsztatach jest limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń na stronie www.forumpsychoonkologii.pl 

Powrót