II Kongres Made in Poland – Berlin, 1-2 lipca

Pracodawcy RP objęli patronatem honorowym II Kongres Made in Poland.

Serdecznie zapraszamy na II Kongres Made in Poland, który odbędzie się 1-2 lipca. W odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata wydarzenie ma charakter hybrydowy, dzięki czemu można w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak i online. W ten sposób łączymy tradycję z nowoczesnością. Żeby otrzymać wszelkie potrzebne informacje o kongresie i transmisji online wystarczy zarejestrować się tutaj.  Branie udziału w transmisji online jest oczywiście darmowe!


II Kongres Made In Poland to najważniejsze wydarzenie dla rozwoju polskiej gospodarki, którego celem jest promowanie polskich produktów i innowacji. Tworząc idealną przestrzeń do rozmowy, współpracy i działania, otwieramy drzwi nie tylko na polski rynek, ale również na rynek zagraniczny. Mówimy coraz głośniej o patriotyzmie, dumie z naszych rodzimych produktów oraz polskim standardzie na arenie międzynarodowej. W otaczającej nas nowej rzeczywistości mamy realny wpływ na odbudowę polskiej i światowej gospodarki.

Na kongres składa się siedem paneli dyskusyjnych, w ramach których zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia dla współczesnej i przyszłej gospodarki kraju. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli trzech filarów gospodarki: biznesu, administracji i nauki. Są to osoby decyzyjne, tj. prezesi spółek, dyrektorzy instytucji, rektorzy uczelni, samorządowcy, politycy, przedstawiciele komisji europejskiej oraz eksperci ds. prawa i gospodarki.

W panelu „Polska - kraj zielonej rewolucji” eksperci będą rozmawiali na temat łączenia biznesu z ekologią. Zaproszeni do dyskusji prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytanie jak płynnie postawić naturę w centrum uwagi wykorzystując innowacyjne rozwiązania. Poruszą również kwestię odnawialnych źródeł energii, a także sposobu finansowania tzw. ,,zielonych technologii”. Skupią się również na tym jaka jest rola wiedzy, informacji oraz świadomości społecznej w procesie transformacji miast. Ten panel to o wiele więcej tematów i dyskusji, które są niezwykle istotne w obliczu współczesnych ekologicznych wyzwań.

„Nauka, biznes - siła polskich innowacji” to przestrzeń do dyskusji nad efektywną współpracą między nauką a biznesem. Paneliści będą rozmawiali o tym w jaki sposób skomercjalizować wyniki badań naukowych. Poruszone zostaną także kwestie umiędzynarodowienia i cyfryzacji polskiej nauki. Podczas trwania dyskusji eksperci - dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą – będą starali się wypracować rozwiązania, które pozwolą trwale połączyć polską naukę z biznesem. Współpraca tych dwóch segmentów jest niezwykle istotna dla rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Panel „Polish success story” na przykładach polskich przedsiębiorstw pozwoli w pełni wyeksponować silne strony naszego krajowego przemysłu. Eksperci opowiedzą m. in. o tym jak Polacy zmieniają świat oraz w jaki sposób konkurować z najlepszymi w branży. Dyskusje prowadzone podczas tego panelu pozwolą uniknąć barier, które hamują rozwój polskiego przemysłu. Ponadto, zaproszeni do panelu przedsiębiorcy opowiedzą o swoim „przepisie na sukces” oraz podzielą się swoimi przewidywaniami odnośnie konsumenta jutra, czyli o nowościach w modelach zakupowych w erze postępującej cyfryzacji.

„Biznes bez granic” pozwoli zastanowić się nad tym czy Polska wykorzystuje w pełni swój potencjał na rynku europejskim. Eksperci skupią się na tym jak wyeksponować atuty polskich firm, tak aby przyciągnąć uwagę zagranicznych inwestorów. W ramach panelu dyskusyjnego omawiana będzie przyszłość rodzimej gospodarki, trendy i kierunek dalszego rozwoju. Poruszony będzie także temat pandemii i tego jak minimalizować negatywne skutki i przekuć je na sukces. Dyskusja prowadzona podczas tego panelu pozwoli realnie umiejscowić Polskę na mapie gospodarczej Europy.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja kongresu Made In Poland zamieni Berlin w miejsce, które będzie kuźnią nowych rozwiązań dla polskiego przemysłu. Wydarzenie jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat biznesu. Zaproszeni przez nas eksperci będą zastanawiać się nad tym co zrobić, żeby hasło Made In Poland na stale zagościło na mapie gospodarczej świata.


Powrót