Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Miejscu Pracy – Fundacja Bilbao

Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Miejscu Pracy – Fundacja Bilbao

Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny w Miejscu Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) jest organizacją trójstronną, w skład której wchodzą przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników. Jej misją jest poprawa warunków pracy na obszarze UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz produktywności. Główne zadanie agencji to zbieranie i publikowanie nowych badań naukowych oraz przygotowywanie statystyk w zakresie zdiagnozowanego ryzyka.

Przedstawiciele Pracodawców RP:
Rafał Hrynyk (3M)