Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD

Komitet Doradczy Biznesu i Przemysłu przy OECD [Business and Industry Advisory Committee to the OECD – BIAC / Business at OECD (BIAC)] powstał w 1962 roku jako niezależna organizacja skupiająca przedstawicieli biznesu i przemysłu.

Stanowi forum umożliwiające przedsiębiorcom wywieranie znaczącego wpływu na światową politykę gospodarczą i kreowanie trendów międzynarodowych. Nadrzędną funkcją BIAC jest promowanie interesów biznesu poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez OECD i państwa członkowskie.

BIAC jest jedyną organizacją skupiającą przedstawicieli biznesu i przemysłu, doradzającą i opiniującą działania legislacyjne podejmowane przez OECD. Członkowie BIAC pracują w 30 różnych komitetach, skupiających się na sprawach związanych m.in. z polityką gospodarczą i finansową, podatkami, innowacyjnością, handlem, inwestycjami, zdrowiem, zatrudnieniem, społeczeństwem i zrównoważonym rozwojem.  Większość prac w komitetach odbywa się zdalnie, spotkania osobiste odbywają się sporadycznie. Językiem roboczym jest język angielski.

Pracodawcy RP są członkiem BIAC od 1996 roku, a w ramach organizacji zawiązano Polską Sekcję BIAC, która stawia sobie za cel budowanie zespołu ekspertów narodowych zajmujących kluczowe pozycje w komitetach BIAC.

Przedstawiciele Pracodawców RP w BIAC:
Wiceprezydent Mariusz Gaca
Wiceprezydent Janusz Pietkiewicz


Działalność Polskiej Sekcji BIAC koncentruje się na pracach w następujących gremiach:
•    Komitet ds. Polityki Gospodarczej (Economic Policy Committee)
•    Komitet ds. Polityki Gospodarki Cyfrowej (Digital Economy Policy Committee)
•    Komitet ds. Innowacji i Technologii (Innovation and Technology Committee)
•    Komitet ds. Handlu (Trade Committee)
•    Komitet ds. Inwestycji Międzynarodowych i Odpowiedzialnego Biznesu (International Investment And Responsible Business Conduct Committee)
•    Komitet ds. Zarządzania (Governance Committee)
•    Komitet ds. Edukacji (Education Committee)
•    Grupa kontaktowa ds. Rynków Wschodzących (Emerging Markets Contact Group)
•    Grupa Zadaniowa ds. Finansów