IOE

Międzynarodowa Organizacja Pracodawców (International Organisation of Employers - IOE) powstała w 1920 r. i do dziś jest najbardziej wpływowym i znaczącym podmiotem reprezentującym pracodawców na szczeblu ponadnarodowym.

Obecnie IOE zrzesza 150 członków z ponad 140 krajów, w tym (od 1991 r.) jako jedyną polską organizację – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Główną misją IOE jest propagowanie i obrona interesów pracodawców na forach międzynarodowych takich jak np. Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO) czy B20, podmiot zrzeszający przedstawicieli biznesu przy grupie G20 – organizacji skupiającej 20 największych gospodarek świata. IOE podejmuje problematykę zatrudnienia i spraw socjalnych, opowiada się za rozwiązaniami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości, a przez to tworzeniu nowych miejsc pracy.

Wśród zagadnień poruszanych przez IOE znajdują się również: CSR, prawa człowieka, środowisko i zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, gospodarka nieformalna, międzynarodowe standardy pracy, migracje, umiejętności i edukacja, dialog społeczny.