Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
ICCEU

ICCEU

Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Związków Pracodawców – International Coordinating Council of Employers’ Unions (ICCEU) powstała w 2010 roku i ma na celu sprzyjanie tworzeniu trwałych relacji między krajowymi organizacjami pracodawców, jak również wymianę doświadczenia w sferze regulacji stosunków społeczno-zawodowych i gospodarczych.

Pracodawcy RP są członkami założycielami ICCEU. Porozumienie powołujące Radę do życia podpisały: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Węgry, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Estonia – w sumie 15 organizacji z 13 państw. Obecnie w skład ICCEU wchodzi 18 organizacji z 15 państw.

Przewodnictwo w ICCEU w poszczególnych latach:

2010/2011 r. Pan Aleksander Szochin, Prezydent Rosyjskiego Związku Przemysłowców 

i Przedsiębiorców;

2012 r. Ukraina;

2013 r. Pan Vitalijs Gavrilovs, Prezydent Konfederacji Pracodawców Łotwy;

2014 r. Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP;

2015 r. Kadyr Baikenov, Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców (Przedsiębiorców) Republiki Kazachstanu ;

2016 r. Pan Vasil Velev, Przewodniczący Stowarzyszenia Kapitału Przemysłowego w Bułgarii (BICA);

2017 r. Pan Gagik Makaryan Prezydent Republikańskiej Unii Pracodawców Armenii (RUEA);

2018 r. Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.