Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Fundacja ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) ma za zadanie polepszanie warunków życia i pracy w Europie. Jej podstawową rolą jest informowanie, doradztwo oraz przygotowywanie ekspertyz odnoszących się do poprawy warunków życia i pracy, relacji przemysłowych i zarządzania zmianą w Europie – dla kluczowych aktorów polityki społecznej Unii Europejskiej