Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

CEEP

CEEP, Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne i Usługi Użyteczności Publicznej, reprezentuje pracodawców i przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej od 1961 r.

Członkowie CEEP to organizacje działające w takich dziedzinach, jak m.in. administracja centralna i lokalna, opieka zdrowotna, edukacja, mieszkalnictwo, gospodarka odpadami, energia, transport, woda, środowisko, komunikacja.

CEEP jest jednym z trzech europejskich wielobranżowych partnerów społecznych (wraz z ETUC i BusinessEurope). CEEP jest uczestnikiem europejskiego dialogu społecznego. Zabiera głos na forum dwustronnym w Europie - w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz trójstronnymi - z partnerami społecznymi i przedstawicielami instytucji UE.