Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

B20

B20 jest podmiotem zrzeszającym przedstawicieli  biznesu, który przygotowuje rekomendacje dla polityków spotykających się w ramach grupy G20 – organizacji zrzeszającej 20 największych gospodarek świata. Wytwarzają one niemal 85 proc. światowego produktu krajowego brutto oraz generują ponad 75 proc. światowego handlu. Na poziomie krajowym członkami grupy B20 są liderzy środowiska biznesu, którzy prowadzą dialog z władzami i mobilizują sektor prywatny do aktywnego działania, w celu zapewnienia efektywnej pracy grupy G20. Pracodawcy RP są jedyną polską organizacją, której przedstawiciele uczestniczą w pracach B20 od 2012 roku – mimo, iż Polska nie należy do G20. 

Przedstawiciele Pracodawców RP w B20:

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP – członek grupy zadaniowej B20 ds. finansowania wzrostu i infrastruktury i jednocześnie zastępca Wiceprezydenta Pietkiewicza w grupie ds. zatrudnienia i edukacji

Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP – członek grupy zadaniowej B20 ds. zatrudnienia i edukacji i jednocześnie zastępca Prezydenta Malinowskiego w grupie ds. finansowania wzrostu i infrastruktury.