Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w pracy zdalnej:

Już niebawem na gruncie Kodeksu pracy dopuszczalne będzie wykonywanie pracy zdalnej całkowicie lub częściowo z miejsca wskazanego przez pracownika, uzgodnionego z pracodawcą.

Zmiany w kontroli trzeźwości:

Pracodawca otrzyma prawo kontroli trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia - dotyczy również osób zatrudnionych na postawie umów cywilnoprawnych oraz osób współpracujących.

Pełen raport przygotowała Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Raport dostępny jest tutaj.

***

Warszawa, 19 stycznia 2023 r.