Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Uwagi Pracodawców RP do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dot. porady pielęgniarskiej

Nienadający się do dalszego procedowania - tak Pracodawcy RP zaopiniowali w trakcie konsultacji społecznych projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pracodawcy zwracają m.in. uwagę na fakt, że projekt wykracza poza zakres regulacji ustawowej, a ponadto w żaden sposób nie poprawi dostępności lekarza specjalisty. 

Pełna treść stanowiska jest dostępna tutaj