Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC 34)

Pracodawcy RP z dużą satysfakcją i zadowoleniem odnotowują w nowelizowanej ustawy zapisy dotyczące implementowania do polskiego systemu prawnego rozwiązań systemowych dotyczących „zamkniętych systemów dystrybucyjnych”.

I. WPROWADZENIE

Opiniowany projekt ustawy jest obszerną regulacją, o zróżnicowanym ciężarze gatunkowym, na którą złożyły się:

• Projekt nowelizacji ustawy – 59 stron tekstu,

• „Uzasadnienie” – 78 stron tekstu,

• „Ocena Skutków Regulacji” – 22 stron tekstu.

Oznacza to, iż mamy do czynienia z obszernymi dokumentami wymagającymi znacznej uwagi i wnikliwości. Jest to też z pewnością złożona materia i warto dysponować dłuższym czasem na jej przeanalizowanie i sformułowanie końcowych wniosków, ocen i rekomendacji.

Mając powyższe na uwadze – Pracodawcy RP zwracają się do Ministra Energii z prośbą o wydłużenie publicznych konsultacji o co najmniej dwa tygodnie. Oznaczałoby to zadośćuczynienie ustawowym terminom konsultacji, które wynikają z obowiązujących przepisów ustaw o Radzie Dialogu Społecznego, o związkach zawodowych oraz o organizacjach pracodawców.

II. UWAGI OGÓLNE

Pracodawcy RP z dużą satysfakcją i zadowoleniem odnotowują w nowelizowanej ustawy zapisy dotyczące implementowania do polskiego systemu prawnego rozwiązań systemowych dotyczących „zamkniętych systemów dystrybucyjnych”.

Wspieraliśmy tę inicjatywę na forum Rady Dialogu Społecznego na początku 2016 roku, rekomendując Rządowi jak najszybsze implementowanie tych systemów, w ślad za Dyrektywą Rady i Komisji Europejskiej 2009/72/WE o rynku energii. Część pozostałych zapisów budzi nasze wątpliwości i pytania, o czym szczegółowiej w pkt III.

Pełna treść stanowiska jest dostępna tutaj.