Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektu rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego w proponowanym zakresie wydaje się być zasadna, jednak Pracodawcom RP trudno jest zająć jednoznaczne stanowisko w kwestii konsultowanej regulacji. Chcielibyśmy tak postąpić, bowiem ma ona istotne konsekwencje dla odbiorców końcowych energii, którzy są aktualnie zaniepokojeni sytuacją na rynku energii elektrycznej, zwłaszcza rosnącymi ostatnio cenami energii. Jednocześnie Prawodawca „funduje” im kolejny wzrost płatności, tym razem za sprawą rosnących kosztów regulacji jakościowej.  

Nie znaleźliśmy przekonywujących argumentów do takich działań ani w „Uzasadnieniu” do projektu nowelizacji rozporządzenia, ani w „Ocenie Skutków Regulacji”.  

Obie te immanentne części składowe każdego nowelizowanego aktu prawnego powinny w komplementarny sposób prezentować kompleksowe uzasadnienie dla podejmowanej inicjatywy legislacyjnej. Tymczasem tak nie jest. Lektura tak „Uzasadnienia”, jak i OSR rodzi uczucie niedosytu i zdziwienia, a w konsekwencji – protestu. 

W ocenie Pracodawców RP przedłożony projekt nowelizacji rozporządzenia taryfowego, choć w zasadny sposób reguluje kwestie konta regulacyjnego i regulacji jakościowej, z uwagi na mankamenty dotyczące preferencji dla przemysłu energochłonnego – powinien być uzupełniony i poprawiony.

Pełna treść stanowiska jest dostępna tutaj.