Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego

W naszych stanowiskach oraz opiniach wielokrotnie podkreślaliśmy znaczenie rozwoju sieci szerokopasmowych dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, zarówno w ujęciu polskiego rynku wewnętrznego, jak i zagadnień konkurencyjności w skali UE i globalnej. Od tempa transformacji w stronę cyfrową zależeć może przyszły układ sił wśród konkurujących gospodarek narodowych.

Konieczny jest rozwój krajowego potencjału w sektorze ICT oraz osiąganie synergii w tym obszarze na poziomie UE. Do tych kwestii odnosi się Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt Narodowego Planu Szerokopasmowego (dalej: NPS), który ma tą Strategię wykonywać i wspierać w obszarze telekomunikacji, jest z kolei doskonałym przyczynkiem do poruszenia kluczowych w naszej ocenie zagadnień, jakie rządowa strategia powinna uwzględnić. Przedstawiając poniższe stanowisko wnosimy o jego uwzględnienie w toku dalszych prac.

Pełna treść stanowiska jest dostępna tutaj.