Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudnienia działaczy związkowych

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ust. 21 znowelizowanej ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881, ze zm.). Na etapie konsultacji społecznych znowelizowanej ustawy wnosiliśmy zastrzeżenia odnośnie przyznania wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową (pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym) zrzeszonym w związkach zawodowych, identycznych uprawnień, jakie przysługują obecnie działaczom związkowym, będącym pracownikami.

Projektowana regulacja określając tryb udzielenia i korzystania ze zwolnienia oraz sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia osoby wykonującej pracę zarobkową, potwierdza tym samym rozbudowany zakres uprawnień przyznany osobom wykonującym pracę zarobkową w rozumieniu ww. ustawy. Przede wszystkim stanowi nadmierne obciążenie pracodawców nowymi koszami działalności związkowej, a ponadto prowadzi do sytuacji nierównego traktowania działaczy związkowych zwolnionych ze świadczenia pracy w stosunku do innych zatrudnionych.


Pełna treść stanowiska jest dostępna tutaj.