Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Stanowisko Pracodawców RP wobec tzw. Tarczy 3.0

Ponownie mamy do czynienia z ustawą rzekomo antykryzysową, która tak naprawdę wprowadza bardzo niewiele przepisów skierowanych do pracodawców bądź do pracowników – piszą eksperci Pracodawców RP w stanowisku wobec tzw. Tarczy 3.0. Ponadto zwracają uwagę, że nie podlegała ona konsultacjom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego.

„Można odnieść wrażenie, iż następuje czyszczenie ministerialnych szuflad. Tylko w ten sposób możliwe jest uzasadnienie nowelizowania dziesiątek ustaw - bez konsultacji, bez oceny skutków regulacji, punktowo i bez dyskusji o całościowym wpływie tych punktowych zmian na sytuację społeczno-gospodarczą” – czytamy w opinii.

Stanowisko jest dostępne tutaj.