Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Ryzykowny budżet 2021 – Stanowisko Rady Pracodawców RP

Budżet na rok 2021 został oparty na ryzykownych założeniach, a przecież będzie realizowany w trudnej i niepewnej sytuacji makroekonomicznej – ostrzega Rada Pracodawców RP w stanowisku ws. przyszłorocznego planu finansów państwa. Podkreśla też, że nowelizacje budżetu muszą przechodzić konsultacje społeczne, tak jak ich projekty.

Rada Pracodawców RP w stanowisku zwraca uwagę, że budżet oparto na założeniach co prawda mieszczących się w przedziale prognoz rynkowych, lecz nie są one ostrożne. A takie właśnie powinny być przy budowaniu planu finansów państwa.

Budżet na rok 2021 zakłada, że w jego trakcie nastąpi silne odbicie wzrostu gospodarczego wynoszące 4 proc. r/r. Jednocześnie inflacja ma spowolnić do 1,8 proc. Tymczasem inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej i to mimo słabnącego popytu. Presję inflacyjną wywołują nadal ograniczenia podażowe w wielu segmentach gospodarki. Tak samo działa silny wzrost płacy minimalnej wraz z nowymi podatkami i opłatami. Dlatego zakładane w ramach budżetu odbicie w inwestycjach firm jest zbyt optymistyczne. W warunkach dużej niepewności, słabych wyników finansowych i nowych podatków dla firm może ono po prostu nie nastąpić.

W 2021 r. polskie finanse publiczne zamkną się bardzo wysokim deficytem i długiem publicznym. Niepokój pracodawców budzi to, jak rząd zamierza redukować nadmierny deficyt finansów publicznych. Jaka będzie ścieżka konsolidacji deficytu i długu? Czy planowane są zwiększenia podatków, składek, danin i innych opłat publicznych? Rząd jak najszybciej powinien przedstawić swoją strategię w tym zakresie i podjąć dialog ze stroną społeczną – stwierdza Rada Pracodawców RP w swoim stanowisku.

Rada Pracodawców RP podkreśla też, że brak konsultacji społecznych nowelizacji budżetu jest niedopuszczalny. W przyszłości każda nowelizacja budżetu powinna być konsultowana z Radą Dialogu Społecznego, ponieważ proces budżetowy jest ciągły i sekwencyjny. Nie da się w pełni analizować kolejnego budżetu bez kontekstu i zmian w poprzednim.

Pełen tekst stanowiska jest dostępny tutaj.