Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Raport „Zdrowa legislacja" – konsultacje prawne trwają zbyt krótko

Konsultacje kluczowych projektów legislacyjnych z obszaru zdrowia są skracane z ustawowych 30 dni do 15 dni, wynika z raportu „Zdrowa Legislacja” przygotowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce we współpracy z Pracodawcami RP. Zawiera on m.in. rekomendacje na rzecz poprawy jakości legislacji, z naciskiem na wzmocnienie roli konsultacji społecznych. 

– W Ministerstwie Zdrowia brakuje prekonsultacji w procesie tworzenia prawa – taka praktyka mogłaby pomagać określić, jaki wpływ będzie miał dany projekt na jego odbiorców – podkreśla Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP. – Jakość legislacji zależy od dobrego planu, sprawnego przeprowadzenia procesu legislacyjnego oraz konsultacji, przeprowadzonych o czasie i zaadresowanych do wszystkich. Mam apel, żeby przed oficjalnymi konsultacjami był czas na to, aby dyskutować o założeniach do ustawy – mówił podczas prezentacji raportu Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

W raporcie zawarto analizę jakości tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia w okresie od 1.05.2018 do 31.05.2019. Dokument można pobrać tu.