Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Raport Sieci Monitoringu Legislacji - IV kwartał 2017 r.

Pracodawcy RP przygotowali raport Sieci Monitoringu Prawa, który obejmuje projekty 11 aktów prawnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorców i sytuacji na rynku pracy, które były procedowane w ostatnim kwartale (październik - grudzień) 2017 r. 

Wśród projektowanych zmian w obszarze prawa pracy szczególną uwagę należy zwrócić na rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby niebędące pracownikami, a także skrócenie z 50 do 10 lat obowiązku aktywizacji akt osobowych i wprowadzenie możliwości ich prowadzenia w formie elektronicznej.

Regulacje dotyczące związków zawodowych doprowadzą niestety do wzrostu kosztów po stronie pracodawców (poprzez m.in. obowiązek zapewnienia warunków lokalowo-technicznych nowym organizacjom związkowym), a także utrudnią prowadzenie dialogu w firmach.

Rozwiązania w zakresie archiwizacji akt pracowniczych należy natomiast uznać za korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ ograniczą one koszty związane z prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji.

W obszarze prawa gospodarczego przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze znaczące utrudnienia, jakie mogą wyniknąć z uchwalenia ustawy o jawności życia publicznego. Regulacje będą dotyczyć firm z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu w wysokości minimum 20 procent – to bardzo niski próg. Ponadto ustawa wprowadza do porządku prawnego pojęcie sygnalisty. Niestety pojęcie to jest zdefiniowane szczątkowo i nie do końca zgodnie z powszechnym przekonaniem o tym, kim jest sygnalista. Kolejnym potencjalnie ryzykownym projektowanym rozwiązaniem jest zobowiązanie średnich i dużych przedsiębiorców do przygotowania polityki antykorupcyjnej, pod bardzo daleko idąca, podwójną sankcją (kara finansowa w wysokości nawet 10 mln zł oraz 5-letnie wykluczenie z zamówień publicznych). Martwić może również to, że obowiązki przedsiębiorców w dziedzinie polityki antykorupcyjnej są sformułowane w projekcie w bardzo ogólny i nieprecyzyjny sposób, co może prowadzić do uznaniowego stosowania przepisów. Wątpliwości budzi także tryb prowadzenia konsultacji społecznych projektu. Dobrym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie prac nad projektem i powrót do refleksji na temat jego istoty i celowości.

Szczególne znaczenie dla warunków prowadzenia biznesu ma oczywiście Konstytucja Biznesu, a zwłaszcza zawarte w niej Prawo przedsiębiorców.

Raport jest dostępny tutaj.