Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Raport Sieci Monitoringu Legislacji - I kwartał 2018 r.

Pracodawcy RP przygotowali kolejny raport Sieci Monitoringu Prawa, Zawiera on analizę najważniejszych projektów aktów prawnych z obszaru prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa pracy, procedowanych w I kw. 2018 r.

W Raporcie zostały uwzględnione m.in. założenia nowego Prawa zamówień publicznych oraz projekty nowego Kodeksu pracy. Omówiono w nim również projekt ustawy o pracowniczych planach emerytalnych, który wzbudza duże zainteresowanie po stronie przedsiębiorców.

Raport objął też: projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, ustawę dotyczącą elektronizacji i archiwizacji dokumentacji pracowniczej, pakiet ustaw tzw. Konstytucji biznesu, projekt ustawy o jawności życia publicznego, a także projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, projekt dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz projekt nowelizacji ustawy o VAT.

Raport jest dostępny tutaj.