Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Raport o pracy

Oddajemy w Państwa ręce „Raport o pracy”, stanowiący próbę zdiagnozowania największych problemów i wyzwań polskiego rynku pracy. Od momentu ukazania się jego poprzedniej edycji zaszło wiele daleko idących zmian, zarówno jeśli chodzi o otoczenie gospodarcze, jak i prawne. Dlatego też – poza analizą najważniejszych bieżących zagadnień dotyczących rynku pracy – Raport obejmuje również ocenę przemian, jakie zachodziły w zatrudnieniu na przestrzeni

Wiele problemów rynku pracy ma ścisły związek z prawem pracy. Ale nie należy ich rozpatrywać wyłącznie przez ten pryzmat. Jedynie szerokie spojrzenie może bowiem pozwolić na trafną identyfikację całokształtu uwarunkowań strukturalnych, determinujących stosunki pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Z tego powodu dużą uwagę poświęcono w Raporcie również podatkom, zamówieniom publicznym, edukacji, demografii i dialogowi społecznemu. W naszej analizie rozpatrujemy rynek pracy pod kątem przemian społeczno-gospodarczych oraz aktualnych i przyszłych wyzwań. Naszym zdaniem, całokształt otoczenia prawnego, ale i jego jakość, mają istotny wpływ na procesy zachodzące na rynku pracy. Wprowadzane w ostatnich latach rozwiązania prawne miały na celu poprawę dotychczasowej sytuacji. Ich efektywność i skutki zostały przez nas poddane ocenie. Na tej podstawie sformułowaliśmy rekomendacje zmian legislacyjnych, które adresujemy do decydentów politycznych.

Jesteśmy przekonani o tym, że postulowane przez nas rozwiązania przyniosą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom oraz przyczynią się do dalszego ograniczenia skali bezrobocia w Polsce. Sprzyjają one powstawaniu nowych miejsc pracy i zatrudnianiu pracowników na podstawie umów o pracę. Taki też cel powinien przyświecać stronie rządzącej, która postawiła sobie za zadanie reformę i uzdrowienie polskiego rynku pracy. „Raport o pracy” przekazujemy w momencie, gdy trwają prace nad Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a swoją działalność rozpoczyna Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Dlatego liczymy na to, że przedstawione przez nas propozycje zostaną wykorzystane w planowanych pracach legislacyjnych, które będą prowadzone przy aktywnym udziale partnerów społecznych.

Raport jest dostępny tutaj.