Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Raport (de)regulacyjny : sierpień 2017 r. - sierpień 2018 r.

Co w ciągu ostatniego roku władze zrobiły dla poprawienia otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców? Na to pytanie odpowiada najnowszy „Raport (de)regulacyjny” Pracodawców RP. 

Indeks (de)regulacji obrazuje zmianę obciążenia regulacyjnego w gospodarce na skutek wprowadzanych zmian legislacyjnych. Oceniana jest w nim każda uchwalona ustawa, która skutkuje istotnym zwiększeniem bądź ograniczeniem obciążeń regulacyjnych przedsiębiorców. Stanowi to zmianę w stosunku do metodyki stosowanej w poprzedniej edycji Raportu, gdzie z osobna przedmiotem oceny były poszczególne zmiany wyodrębnione z analizowanych ustaw. Z uwagi na trudność w jednoznacznym i spójnym w całym przekroju polskiej legislacji definiowaniu wprowadzanej przez ustawę „zmiany” jako wydzielonej jednostki, zdecydowaliśmy się oceniać ustawy jako całość.

Raport jest dostępny tutaj.