Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

W dniu 10 września br. na posiedzeniu  Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Zespołu usług publicznych  Rady Dialogu Społecznego, Pracodawcy RP przedstawiali obecnemu na tym posiedzeniu Panu Maciejowi Miłkowskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zgłoszone wcześniej w ramach konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, uwagi.


Podkreśliliśmy, że sama idea uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w odrębnej ustawie jest słuszna, i że  ma fundamentalne znaczenie niemal dla wszystkich grup podmiotów uczestniczących w obrocie lekami. Zwróciliśmy również uwagę na szereg niejasności i nieścisłości prowadzących do wniosku, że planowane nowe uprawnienia oraz zasady ich wykonywania nie zostały w pełni dopracowane, a  cześć zaproponowanych zapisów wprowadza znaczne ograniczenia uprawnień o charakterze kierowniczym wśród pracodawców funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Przedsiębiorcy prowadzący apteki zostaną pozbawieni realnej możliwości zarządzania własnym przedsiębiorstwem.


W konsekwencji Pan Minister zapewnił nas o zwołaniu konferencji uzgodnieniowej, jak również podkreślił, iż podobne uwagi zostały zgłoszone przez samorządy zawodowe  pielęgniarek i lekarzy. Mamy nadzieje, że ostateczna wersja projektu tej tak ważnej ustawy, zgodnie z zapowiedzią Pana Ministra Macieja Miłkowskiego , będzie powstawała przy udziale wszystkich interesariuszy obrotu lekami. Nie należy zapomnieć  o tym, że partnerzy społeczni dysponują mandatem i zapleczem eksperckim niezbędnym dla wzmocnienia jakości procesu stanowienia prawa, a dobre rozwiązania są efektem gruntownej analizy, konsultacji z zainteresowanymi podmiotami  oraz uzgadniania wzajemnych stanowisk. Nie chcemy już uchwalenia złych regulacji.