Projekt "Dialog społeczny w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapeutów"

Pracodawcy RP kończą realizację projektu Dialog społeczny w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapetów.

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie udziału Pracodawców RP w poprawie systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów na etapie ich kariery zawodowej, w celu dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji do zmieniających się potrzeb rynku pracy i wyzwań społecznych.


*Raport końcowy z rekomendacjami dotyczącymi systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów dostępny jest tutaj.

**Recenzja projektu przygotowana przez dr Barbarę Juśkiewicz-Swaczynę dostępna jest tutaj.