Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Pracodawcy RP zgłosili uwagi do projektu bezlimitowego AOS

Pracodawcy RP zgłosili uwagi i propozycje do projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Propozycja organizacji dotyczy wykazania w zakresie „nielimitowanym” wszystkich porad - bez względu na rodzaj pacjenta lub ustalenia współczynników finansowych oraz idący w ślad za tym wzrost kontraktów mogący zapewnić przyjęcie, a następnie zapewnienie kontynuacji leczenia większej liczby pacjentów.

„Pracodawcy RP popierają działania zmierzające do zwiększenia dostępności do świadczeń, w tym skrócenia kolejek oczekujących w zakresach: endokrynologii, kardiologii, neurologii, poprzez wyłączenie tych świadczeń do zakresu „nielimitowanego”. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zaproponowane w projektowanym zarządzeniu  rozwiązania, ograniczające się tylko i wyłącznie do wyodrębnienia wyżej wymienionych  zakresów porad pierwszorazowych, w ocenie Pracodawców RP to rozwiązanie  nie przyniesie oczekiwanego efektu” – napisała organizacja w piśmie do Prezesa NFZ.

Treść pisma dostępna jest tutaj.