KIERUNEK KOBIETA – AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET NA RYNKU PRACY W OBLICZU PANDEMII WYWOŁANEJ COVID-19

Księga Rekomendacji

Wpływ koronawirusa na aktywność zawodową kobiet sprawdziliśmy w badaniu AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET NA RYNKU PRACY W OBLICZU PANDEMII WYWOŁANEJ COVID-19, którego wyniki prezentujemy Państwu w niniejszej publikacji. Sprawdziliśmy jak pracownicy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – oceniają wpływ trudnej sytuacji na obciążenie pracą zawodową i obowiązkami domowymi, a także jak dbali o swój dobrostan psychiczny w ciągu ostatnich lat. Opracowanie w wyraźny sposób pokazuje, że choć mężczyźni, ze względu na pandemię, w większym stopniu odczuwali trudności związane z nadmierną ilością pracy zawodowej, na kobiety częściej negatywnie wpływała konieczność łączenia kariery z nieodpłatną pracą w domu i zwiększona ilość obowiązków domowych, w tym głównie opiekuńczych.

W jaki sposób możemy dążyć do niwelowania tych niekorzystnych dla obu płci nierówności oraz stworzenia środowiska pracy komfortowego zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn? Na te pytania odpowiedzieli nasi eksperci, którzy w indywidualnych ekspertyzach opatrzyli wyniki badania swoim merytorycznym komentarzem. Specjaliści uwzględnili także aktualne otoczenie prawne, w tym prace nad dyrektywą work-life balance, która odnosi się m.in. do elastycznego czasu pracy oraz urlopu opiekuńczego.

Zaproszeni eksperci przedstawili konkretne i kompleksowe rozwiązania, które zostały zebrane w Księdze Rekomendacji. W swoich zaleceniach wskazywali na potrzebę wprowadzenia kompleksowych zmian dotyczących zarówno regulacji wspierających równość, jak i programów oraz benefitów wprowadzanych przez pracodawców. Istotna jest także zmiana w postrzeganiu konkretnych ról społecznych i ich przypisania do poszczególnej płci.

Księga Rekomendacji pokazuje, że równość możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Mamy nadzieję, że nasza publikacja stanie się źródłem inspiracji – zarówno dla regulatorów, jak i pracodawców – przyczyniając się do budowania sprawiedliwego środowiska pracy dla wszystkich.

Pełna treść Księgi Rekomendacji dostępna jest tutaj.