Działamy dla przyszłości. Raport z kadencji 2016-2021.

Ostatnie lata były wielkim testem wytrzymałości dla polskich przedsiębiorców. Wychodząc z koszmaru pandemii koronawirusa i zamrożenia gospodarki, nie możemy jednak tracić czujności. Kryzys gospodarczy, spowodowany przerwaniem produkcji oraz łańcuchów dostaw, kosztami dostosowywania się do nowej rzeczywistości, jest dopiero przed nami.

To na nas spadnie ratowanie gospodarki. To my zapłacimy koszty programów pomocowych i socjalnych. To w nas najbardziej uderzą nowe składki, podatki i daniny, z których pokrywane są wyborcze obietnice rządzących.

Już bowiem Alexis de Tocqueville zauważył, iż nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, do której nie posunąłby się, skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. A nasi przywódcy, mówiąc delikatnie, do liberałów się nie zaliczają.

Dziś musimy głośno przypominać, że to na naszych barkach leży odpowiedzialność za finansowe bezpieczeństwo milionów polskich pracowników i ich rodzin. To my tworzymy miejsca pracy i zapewniamy wpływy do budżetu. To nasza ciężka praca oraz kreatywność daje Polkom i Polakom szansę na spełnianie swoich marzeń. To właśnie polscy przedsiębiorcy są bohaterami, którzy stawiając czoła różnym przeciwnością zawsze dawali i dają nową nadzieję na lepsze jutro.

Wielkie rewolucje wybuchają nie w momencie najgłębszego kryzysu, ale wówczas, gdy sytuacja poprawia się wolniej, niż oczekuje tego społeczeństwo. W interesie rządzących jest zatem, abyśmy mogli zapewnić milionom Polek i Polaków lepsze życie. Na przestrzeni ostatnich lat pokazaliśmy, że nie tylko potrafi my walczyć o nas i naszych pracowników, ale również mamy gotowe recepty dla rządzących.

Państwo musi być silne siłą swoich obywateli, a nie się ich bać i nakładać coraz to nowe kagańce. Dlatego stojąc u progu wielkich wyzwań pamiętajmy, ile udało się nam osiągnąć i ile jeszcze pracy przed nami.


Andrzej Malinowski

***

Raport jest dostępny tutaj.