Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Cyberbezpieczeństwo Polski zagrożone – uwagi Pracodawców RP przekazane do resortu cyfryzacji

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo (KSC) jest wątpliwa pod względem zgodności z Konstytucją oraz prawem międzynarodowym. Może doprowadzić również do obniżenia jakości usług cyfrowych, a także do wzrostu ich kosztów. Pracodawcy RP w swoim stanowisku wyliczają szereg zastrzeżeń do projektu nowelizacji oraz proponują konkretne poprawki. 

Listę zarzutów otwiera kwestia procedury oceniania, czy dana firma może w Polsce sprzedawać sprzęt operatorom telekomunikacyjnym oraz konsumentom. Oceny miałoby dokonywać specjalne Kolegium, ale kryteria są niejasne. W procedurze tej oceniany dostawca nie brałby w ogóle udziału, a jej przebieg nie byłby poddawany kontroli sądowej. Dostawca o wyniku dowiadywałby się dopiero z komunikatu w Monitorze Polskim. Zdaniem Pracodawców RP takie reguły podważają zasadę proporcjonalności, wywodzącą się z zasady demokratycznego państwa prawa.

W przypadku negatywnej opinii Kolegium na temat dostawcy jego produkty miałyby być usunięte z rynku, w tym również te już funkcjonujące. To rozwiązanie podważa z kolei zasadę niedziałania prawa wstecz.

Uwagi Pracodawców RP do projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to dokument, który zawiera łącznie kilkadziesiąt szczegółowo omówionych zagadnień wymagających zmian w treści nowelizacji ustawy o KSC.

Z pełną treścią stanowiska z można zapoznać się pod tym linkiem.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stanowiskiem Rady Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – prawo zamówień publicznych. Treść stanowiska znajdą Państwo tutaj.

W tym miejscu znajdą Państwo z kolei przygotowaną na zlecenie Pracodawców RP przez mec. prof. dra hab. Marka Chmaja opinię na temat oceny konstytucyjności projektu nowelizacji przepisów o krajowym systemie bezpieczeństwa i Prawa zamówień publicznych.