Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Apel do rządu RP ws. utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie społeczne (zasada trzydziestokrotności)

Mając na uwadze:

- kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia,
- finalizację procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

postulujemy przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcia rzeczowych rozmów z parterami społecznymi.

Pod apelem podpisali się:
Pracodawcy RP
Konfederacja Lewiatan
Business Centre Club
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Polska Rada Centrów Handlowych
Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
Transport i Logistyka Polska
Polskie Forum HR
Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Izba Gospodarki Elektronicznej
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
Związek Pracodawców Branżowych
Polska Izba Gospodarcza Czystości
 IAB Polska
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
Rada Podatkowa Lewiatan
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
ABSL
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
Stowarzyszanie na rzecz systemów ociepleń
STRATERA MED