Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zmiany w przepisach celnych Turkmenistanu

Od 1 września 2019 r. w Turkmenistanie wprowadzone zostaną nowe regulacje celne. Wprowadzanie towarów i środków transportu przemieszczanych przez granicę celną Turkmenistanu do procedury tranzytu celnego dokonywane będzie przez zautomatyzowaną odprawę celną z wykorzystaniem modułu tranzytowego T1/T2 zintegrowanego celnego systemu informacyjnego „ASYCUDAWorld”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją z ambasady Turkmenistanu w Berlinie.

Zgodnie z przepisami celnymi Turkmenistanu, w celu uzyskania pozwolenia na tranzyt celny, przewoźnik (ekspedytor) zobowiązany jest do przedłożenia do organu celnego odprawy dokumentów handlowych, transportowych (przewozowych) i (lub) dokumentów celnych zawierających następujące informacje:

• nazwa i adres wysyłającego (otrzymującego) towary,
• państwo wysyłki (państwo docelowe) towarów,
• nazwa i adres przewoźnika towarów lub ekspedytora w przypadku jeżeli pozwolenie na tranzyt celny otrzymuje ekspedytor,
• środek transportu, którym przewożone są towary przez terytorium celne Turkmenistanu, a w przypadku przewozu transportem samochodowym – również dane kierowcy środka transportu,
• rodzaje lub nazwy, ilość, wartość towarów, waga lub objętość, kody klasyfikacyjne towarów zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Opisu i Kodowania Towarów,
• ogólna liczba miejsc towarowych,
• punkt przeznaczenia towarów,
• planowany przeładunek towarów lub inne operacje towarowa planowane po drodze,
• planowane terminy przewozu towarów,
• trasa w przypadku jeżeli przewóz towarów powinien być dokonany według określonych tras. 

W celu przyspieszenia odprawy celnej odpowiednie informacje (w tym dotyczące nazw towarów) rekomenduje się przekazywać również w języku turkmeńskim. Przewoźnicy (ekspedytorzy) przy realizacji odprawy mogą skorzystać z usług agencji celnych (przedstawicieli), których działalność jest zorganizowana na wewnętrznych i przygranicznych punktach celnych Turkmenistanu.

W celu wzmocnienia kontroli celnej towarów przemieszczanych przez granicę celną Turkmenistanu, a także zapewnienia odpowiednich, wymaganych przepisami, dokumentów, które towarzyszą przewożonym towarom, od 1 września 2019 r. w przypadku nie przekazania do organu celnego odprawy Turkmenistanu dokumentów zawierających wszystkie w/w informacje lub przekazania nieprawdziwych informacji, organ celny będzie podejmował decyzję o odmowie wydania pozwolenia na tranzyt celny towarów przez terytorium Turkmenistanu.