Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Przetarg na generalną naprawę i rekonstrukcję Elektrowni Wodnej Gabcikovo na rzece Dunaj na Słowacji

Uprzejmie informujemy, że spółka państwowa Vodohospodárska výstavba z siedzibą w Bratysławie ogłosiła przetarg na generalną naprawę i rekonstrukcję Elektrowni Wodnej Gabčíkovo, która wchodzi w skład kompleksu Gabčíkovo – Nagymaros na rzece Dunaj.

Przewidziana wartość przetargu bez VAT: 71,5 milionów euro.


Finansowanie: Projekt nie jest współfinansowany ze środków UE. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.


Okres kontraktu: 106 miesięcy.


Kryteria wyboru: Głównym kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty będzie spełnienie określonych warunków oraz cena.


Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przygotować w języku słowackim.Tekst ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Przetargów Publicznych UE z bliższą specyfikacją.