Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Optimusy

Optimusy

W 2015 roku po raz pierwszy w nowej formie zostały przyznane jubileuszowe nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę otrzymują osoby, które swoją wieloletnią działalnością i postawą przyczyniają się do rozwoju Organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności, a także mają wybitne osiągnięcia w działalności przynoszącej znaczne korzyści Organizacji oraz stwarzają możliwość rozwoju pozostałym członkom.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają również powyższą nagrodę osobom fizycznym, działaczom gospodarczym lub osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę wysokiego prestiżu środowiska przedsiębiorców oraz przyczyniają się do jego integracji i rozwoju.

Pracodawcy mają już ponad 25 lat. Dotychczas przyznawaną nagrodą była Konfederatka. Jednak jako najstarsza i najprężniej działająca organizacja pracodawców zasługują aby ich nagroda była wyjątkowa. Stąd nowa nagroda przybrała postać diamentu, jako najbardziej szlachetnego i pożądanego z kamieni. Z kolei nazwa Optimus, ma podkreślać, że osoby nagradzane to absolutnie najlepsi   ludzie, najbardziej oddani sprawie budowania i ugruntowywania znaczenia polskich pracodawców.


Nagrody Optimusy - Regulamin nagrody jubileuszowej Pracodawców RPOPTIMUSY 2017


•    Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Za otwartość na dialog, współpracę i porozumienie z partnerami społecznymi.

•    Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Fundacja 'Wygrajmy Zdrowie'
Za determinację w walce z nowotworami oraz propagowanie nowoczesnych metod leczenia, dzięki którym pracodawcy nie muszą tracić pracowników.

•    prof. Andrzej Mariusz Fal, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Za szczególne uznanie działań na rzecz zdrowia publicznego.

•    Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich
Za umiejętne wykorzystanie dialogu społecznego jako sposobu na owocną współpracę administracji samorządowej z przedsiębiorcami.

•    Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Za konsekwentne wzmacnianie znaczenia i roli pracodawców prywatnych w krajowym systemie ochrony zdrowia, oraz za wybitną aktywność w popularyzowaniu działalności Pracodawców RP w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Nagroda została przyznana w czasie obchodów 15-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, które odbyły się 1 grudnia 2017 r. w Gdańsku.
OPTIMUSY 2016

  • Jan Buczek 

Za 25-letnią działalność na rzecz rozwoju polskiego i europejskiego transportu drogowego, konsolidację środowiska polskich przewoźników drogowych oraz walkę na forum Unii Europejskiej o prawa przewoźników.


  • prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki 

Za niezmienną otwartość Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na współpracę z organizacjami pracodawców oraz za aktywne promowanie wśród pracodawców  działań na rzecz poprawy zdrowia ich pracowników.


  • Korporacja Zdrowe Zdrowie 

Za 10-letnią działalność na rzecz równoprawnego traktowania świadczeniodawców prywatnych i publicznych w systemie opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia trwałych i przejrzystych kryteriów finansowania świadczeń ze środków publicznych.


  • prof. dr hab. Wiesław Banyś 

Za wieloletnie promowanie idei ścisłego powiązania nauki z biznesem, dbałość o praktyczne wykorzystanie naukowych odkryć oraz za wielkie zaangażowanie w przygotowanie absolwentów do  wejścia na rynek pracy.
OPTIMUSY 2015

  • Longin Komołowski
  • Michał Kuszyk
  • Marian Osuch
  • Jan Klapkowski
  • Dariusz Marek Sarti

Za ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju i popularyzacji działalności Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz budowanie istotnej roli środowiska przedsiębiorców w życiu społecznym i gospodarczym Polski.Powrót