Optimusy

W 2015 roku po raz pierwszy w nowej formie zostały przyznane jubileuszowe nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę otrzymują osoby, które swoją wieloletnią działalnością i postawą przyczyniają się do rozwoju Organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności, a także mają wybitne osiągnięcia w działalności przynoszącej znaczne korzyści Organizacji oraz stwarzają możliwość rozwoju pozostałym członkom.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przyznają również powyższą nagrodę osobom fizycznym, działaczom gospodarczym lub osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę wysokiego prestiżu środowiska przedsiębiorców oraz przyczyniają się do jego integracji i rozwoju.

Nowa nagroda przybrała postać diamentu, jako najbardziej szlachetnego i pożądanego z kamieni. Z kolei nazwa Optimus ma podkreślać, że osoby nagradzane to absolutnie najlepsi   ludzie, najbardziej oddani sprawie budowania i ugruntowywania znaczenia polskich pracodawców.


Optimusy 2020 otrzymali:


Anna Rulkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Grupy LUX MED, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej

Za szczególną rolę w wypracowywaniu przez Pracodawców RP propozycji rozwoju polskiego systemu ochrony zdrowia, a także za olbrzymie wsparcie tego systemu w walce z pandemią oraz wkład w tworzenie „łóżek covidowych” przez prywatny system opieki zdrowotnej.

Aleksander Reisch – Członek Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Za popularyzowanie działalności Pracodawców RP w branży transportowej. Za aktywny udział w walce o prawa polskich przewoźników w Polsce i zagranicą. Za pełną oddania pracę jako członek Zarządu należącego do Pracodawców RP Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz za zapewnienie kierowanej przez siebie firmie nieustającego wzrostu.

Wiesław Olszewski - Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej, Rektor Senior Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Za pełną oddania pracę na rzecz Pracodawców Pomorza i Kujaw, za rozwój tej organizacji, a także za wkład w dialog społeczny oraz procesy mediacji.

Coca Cola HBC Sp. z o.o

Za aktywną, trwającą już 10 lat współpracę z Pracodawcami RP oraz wkład w popularyzację ich działalności.

Agnieszka Kłos-Siddiqui – Prezes Zarządu Provident Polska S.A., Przewodnicząca Platformy - Kierunek Kobieta Biznesu

Za kierowanie z pełnym oddaniem i zaangażowaniem Platformą Pracodawców RP - Kierunek Kobieta Biznesu, a także za mistrzowskie przeprowadzenie Provident Polska S.A. przez sztormy wywołane pandemią i raptownymi zmianami otoczenia regulacyjnego.

Jan Cała – wieloletni Dyrektor Biura Pracodawców Przemysłu Lekkiego

Za wieloletnią aktywność na rzecz rozwoju i popularyzacji działalności Pracodawców RP, godne reprezentowanie organizacji w regionie łódzkim oraz budowanie istotnej roli środowiska przedsiębiorców w życiu społecznym i gospodarczym Polski.

Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu Pfizer Polska Sp. z o.o.

Za wieloletnią i pełną zaangażowania działalność na rzecz Pracodawców RP, w tym jako Wiceprezydent organizacji, a także za wkład wniesiony w rozwój firm członkowskich Pracodawców RP, działających w branży farmaceutycznej. 

Optimusy 2019 otrzymali:

Orange Polska

Za aktywną, trwającą już 15 lat współpracę z Pracodawcami RP oraz wkład w popularyzację ich działalności.

Zbigniew Jagiełło

Za nieprzerwane kierowanie największym polskim bankiem - PKO BP i to aż od 10 lat, w trakcie których bank stał się liderem polskiej bankowości oraz jako jedyna polska spółka wszedł do prestiżowego grona indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel.

Maciej Bando

Za bezkompromisową postawę w obronie rynku energii elektrycznej.

Mariusz Haładyj

Za wsłuchiwanie się w postulaty gospodarcze przedsiębiorców oraz merytoryczną współpracę z Pracodawcami RP.

Wiesław Hałucha

Za owocną pracę przy rozszerzaniu zagranicznych kontaktów Pracodawców RP oraz wspomaganiu międzynarodowej aktywności polskich pracodawców.

Andrzej Jacyna

Za niebagatelny wkład w rozwój systemu opieki zdrowotnej i stałą troskę o dobro pacjenta.

Zbigniew Kmicic

Za wieloletnią pracę na rzecz organizacji pracodawców oraz osobiste zaangażowanie w działalność społeczną.OPTIMUSY 2018

 • Andżelika Cieślowska, prezes zarządu Doraco sp.z.o.o. – za wieloletnią skuteczną pracę na rzecz środowiska przedsiębiorców, za propagowanie modelu odpowiedzialnego biznesu, za energię i chęć dzielenia się bogatym doświadczeniem.

 • Jerzy Górzyński – za stworzenie ponad ćwierć wieku temu dzisiejszych Pracodawców Pomorza i Kujaw, za budowanie początków dialogu społecznego w Polsce.

 • Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – za poszukiwanie i wprowadzanie unikalnych rozwiązań biznesowych, za skuteczne reprezentowanie branży budowlanej na forum publicznym.  Nagrodę w imieniu laureata odebrała Wiceprezes Murapolu i Wiceprezydent Pracodawców RP Iwona Sroka.

 • Janusz Michalak, prezes zarządu Termedia sp.z.o.o. – za pasję widoczną w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie działającym na ważnym dla pracodawców rynku wydawnictw medycznych.

 • Dr n. med. Piotr Warczyński – za profesjonalizm i merytoryczne podejście do zmian organizacji ochrony zdrowia, za szanowanie zasad dialogu.

 • Tomasz Zaboklicki – za profesjonalne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, za niebagatelny udział w rozwoju organizacji Pracodawców RP jako jej Wiceprezydent.OPTIMUSY 2017


•    Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Za otwartość na dialog, współpracę i porozumienie z partnerami społecznymi.

•    Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Fundacja 'Wygrajmy Zdrowie'
Za determinację w walce z nowotworami oraz propagowanie nowoczesnych metod leczenia, dzięki którym pracodawcy nie muszą tracić pracowników.

•    prof. Andrzej Mariusz Fal, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia
Za szczególne uznanie działań na rzecz zdrowia publicznego.

•    Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich
Za umiejętne wykorzystanie dialogu społecznego jako sposobu na owocną współpracę administracji samorządowej z przedsiębiorcami.

•    Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
Za konsekwentne wzmacnianie znaczenia i roli pracodawców prywatnych w krajowym systemie ochrony zdrowia, oraz za wybitną aktywność w popularyzowaniu działalności Pracodawców RP w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Nagroda została przyznana w czasie obchodów 15-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, które odbyły się 1 grudnia 2017 r. w Gdańsku.
OPTIMUSY 2016

 • Jan Buczek 

Za 25-letnią działalność na rzecz rozwoju polskiego i europejskiego transportu drogowego, konsolidację środowiska polskich przewoźników drogowych oraz walkę na forum Unii Europejskiej o prawa przewoźników.


 • prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki 

Za niezmienną otwartość Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na współpracę z organizacjami pracodawców oraz za aktywne promowanie wśród pracodawców  działań na rzecz poprawy zdrowia ich pracowników.


 • Korporacja Zdrowe Zdrowie 

Za 10-letnią działalność na rzecz równoprawnego traktowania świadczeniodawców prywatnych i publicznych w systemie opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia trwałych i przejrzystych kryteriów finansowania świadczeń ze środków publicznych.


 • prof. dr hab. Wiesław Banyś 

Za wieloletnie promowanie idei ścisłego powiązania nauki z biznesem, dbałość o praktyczne wykorzystanie naukowych odkryć oraz za wielkie zaangażowanie w przygotowanie absolwentów do  wejścia na rynek pracy.
OPTIMUSY 2015

 • Longin Komołowski
 • Michał Kuszyk
 • Marian Osuch
 • Jan Klapkowski
 • Dariusz Marek Sarti

Za ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju i popularyzacji działalności Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz budowanie istotnej roli środowiska przedsiębiorców w życiu społecznym i gospodarczym Polski.Powrót