Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zdrowy Pracownik Zdrowa Firma

Podczas gali wieńczącej II Kongres Zdrowia Pracodawców RP 26 kwietnia 2018 r., wyłoniono laureatów konkursu „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”. Organizacja zrzeszająca pracodawców nagrodziła 3 firmy, które w szczególny sposób dbają o stan zdrowia swoich pracowników, wyróżniła również kolejne 3 firmy, których działania także powinny być stawiane za wzór dla pozostałych pracodawców.

Konkurs „Zdrowy Pracownik, Zdrowa Firma” skierowany jest do firm, instytucji i organizacji zrzeszonych bezpośrednio bądź pośrednio w Pracodawcach RP, które w swojej działalności wykraczają poza obowiązki ochrony zdrowia  pracowników, określone przez ustawodawcę, czyli dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają im warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały na podstawie wypełnionych i przesłanych ankiet, w których opisano działania podejmowane przez każdą firmę na rzecz pracowników.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem firm - zgłosiło się kilkadziesiąt podmiotów, które w sposób szczególny podchodzą do kwestii dbania o zdrowie i samopoczucia swoich pracowników, tj. gwarantują swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ale przede wszystkim promują wśród nich zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Wśród dużych firm zwyciężyła firma Samsung Electronics R&D Institute Poland za imponujące zaangażowanie w promocję zdrowia i zapobieganie powstawaniu najczęściej występujących problemów zdrowotnych wśród pracowników. Pracodawcy RP wyróżnili również firmę Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. za podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nie tylko wśród pracowników, ale także wśród ich rodzin.

Firma Novartis Poland Sp. z o.o. zwyciężyła w kategorii średnich firm, za skoordynowany proces działań z zakresu promocji zdrowia, w tym autorski program Be Healthy. Wyróżniona została natomiast firma EmiTel S.A. za działania dedykowane do wszystkich pracowników z uwzględnieniem wieku i formy zatrudnienia; organizowanie akcji edukacyjnych i program dodatkowych szczepień.

W kategorii małych przedsiębiorstw zwyciężyła firma Eximo Project Sp. z o.o. za trafność działań prewencyjnych w stosunku do czynników ryzyka powodujących określone schorzenia. Pracodawcy RP wyróżnili w tej kategorii firmę Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. za działania w obszarze profilaktyki trzeciorzędowej, w tym ułatwienie dostępu do prywatnej opieki medycznej.


W ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w dniach 29-30 września 2016 roku w warszawskim Hotelu Sheraton, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosili konkurs pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma”.

Głównym celem organizacji tego konkursu i przyznania po raz pierwszy naszej nagrody było wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.

Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Renes. Prezentowana statuetka skupia się na pracodawcy, ponieważ to jego wysiłek i zaangażowanie jest nagradzane niniejszą nagrodą. Decyzja o wyglądzie statuetki wynika z filozofii pracy autora, że dobra rzeźba zawsze się obroni poprzez co rezygnuje się z dosłownych symboli i znaków co w efekcie ma ochronić dzieło od kiczu.

Pewnie stojąca postać, trzyma abstrakcyjny obiekt w geście symbolizującym opiekuńczość, chęć dzielenia się, pracę. Właśnie takie cechy popychają tych pracodawców, którzy w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. Abstrakcyjna forma, nieforemnej bryły symbolizuje pracę w procesie, a jej wielościenność odnosi się do grupy pracowników, którą to podmiot dzieła opiekuje się i o której witalność dba.

Ostatnim ważnym elementem rzeźby jest podstawa, która stawia laureata wysoko, ponad otoczeniem. Jest to gratyfikacja która mówi, że jeśli chcesz więcej, opiekujesz się, dzielisz się, ciężko pracujesz to jesteś na szczycie - wygrałeś.


Laureaci 2016

W kategorii „Małe Przedsiębiorstwa” wyróżnione zostały dwie firmy:

  • Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. oraz firma Polmass S.A. z Bydgoszczy

Za motywowanie pracowników do aktywnego oraz zdrowego trybu życia.


Główną nagrodę w kategorii „Średnie Przedsiębiorstwa” przyznano firmie

  • Farm Frites Poland Sp. z o.o.  

Za promowanie aktywności fizycznej pracowników, zdrowego odżywiania i work-life balance oraz podjęcie wyjątkowego wysiłku w zakresie profilaktyki zdrowotnej.


Wyróżnione w tej kategorii zostały firmy

  • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. i Sodexo Benefits and Reward Services Polska.

W kategorii „Duże Przedsiębiorstwa” zwyciężyła firma


  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Za strategiczne, kompleksowe podejście do ochrony zdrowia pracowników, poprawy ich komfortu życia i pracy oraz działania wspomagające zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.


Wyróżnienia w tej kategorii uzyskały: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., a także PwC Polska.


Regulamin przyznawania Nagrody Pracodawców RP - Zdrowy pracownik, zdrowa firma

Powrót