Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO CHCE WŁĄCZENIA DO PRAC NAD TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ

W procesie odmrażania gospodarki konieczny jest dialog z organizacjami pracodawców i związków zawodowych. Tylko we współpracy z partnerami społecznymi można przygotować model wychodzenia z kryzysu, w którym wszyscy się znaleźliśmy, uważa Rada Dialogu Społecznego. RDS chce włączenia do prac nad tarczą finansową – informuje portal Puls HR.

Podczas posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego 22 kwietnia 2020 r. podkreślano, że w najgorszej sytuacji jest obecnie sektor mikro- i małych firm, którego działalność została z dnia na dzień zablokowana, a odblokowywana ma być najpóźniej. Samozatrudnieni i mały biznes, świadczący usługi dla ludności mogą już tego nie doczekać. Dlatego partnerzy społeczni przygotują wspólne rekomendacje w zakresie odmrażania gospodarki, które zostaną następnie przekazane stronie rządowej.

Niepokój partnerów społecznych wywołuje również sytuacja sektora państwowego. Zapowiadane redukcje zatrudnienia, obniżanie wynagrodzeń i problem dialogu na poziomie zakładów pracy wymagają pilnej interwencji. Strona społeczna obawia się skali planowanych zwolnień i przyszłego poziomu bezrobocia w kraju.

Zdaniem organizacji pracodawców na forum RDS należy podjąć trudny dialog dotyczący uelastycznienia prawa pracy w czasie kryzysu gospodarczego. Konkretne rozwiązania w zakresie uelastycznienia czasu pracy, zawieszenia ograniczeń w stosowaniu umów na czas określony oraz w pracy tymczasowej – dla zapewnienia ochrony zatrudnionym – powinny zostać niebawem przedyskutowane w dialogu trójstronnym,

Partnerzy społeczni zwrócili również uwagę na konieczność dalszego uszczelnienia i uelastycznienia regulacji przewidzianych w tarczy antykryzysowej 1.0. i 2.0. Jednocześnie zaapelowali do przedstawicieli administracji o otwartość i interpretację przepisów na korzyść wnioskujących o pomoc. Takie podejście zagwarantuje realizację celu tarczy, czyli ochronę firm i ich pracowników przed negatywnymi skutkami kryzysu zdrowotnego i powiązanego z nim kryzysu gospodarczego.

Zdaniem partnerów społecznych konieczne jest usprawnienie dialogu pomiędzy stroną społeczną a stroną rządową w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada jest najważniejszą instytucją dialogu społecznego w Polsce, która realizuje konstytucyjną zasadę dialogu i współpracy partnerów społecznych.

'Dlatego oczekujemy poprawy komunikacji z rządem, większej otwartości na dialog oraz włączenia w większym stopniu strony społecznej w prace nad tarczą finansową i procesem wychodzenia z kryzysu' - pisze RDS w swoim stanowisku.

Artykuł jest dostępny tutaj.