Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Związki chcą emerytury stażowej

Zdaniem OPZZ kobiety z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyźni ubezpieczeni przez 40 lat powinni mieć możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek. – Jesteśmy otwarci na dyskusję, ale nie wiadomo, czy nie będzie konieczne zwiększenie stażu uprawniającego do emerytury stażowej. Wszystko zależy od oceny przygotowanych przez ZUS skutków proponowanych zmian – mówi w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ekspert Pracodawców RP dr Antoni Kolek.<

Związki zawodowe i pracodawcy już wkrótce będą rozmawiać o możliwości przechodzenia na emeryturę stażową. Do zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS) trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument został przygotowany przez OPZZ.

Związkowcy proponują, żeby prawo do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek miały kobiety mające 35 lat składkowych i nieskładkowych oraz mężczyźni, którzy mają 40 lat składkowych i nieskładkowych. Nowe rozwiązanie nie obejmie osób, które już osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni).

W ocenie eksperta Pracodawców RP niezbędne jest ustalenie wysokości możliwego świadczenia wypłacanego na podstawie zmian zaproponowanych przez OPZZ i porównanie go z płacą minimalną oraz przeciętnym wynagrodzeniem.  – Nie chcemy, żeby doszło do sytuacji, w której osoby uprawnione do przejścia na emeryturę stażową nie zrobią tego, bo ich przyszłe świadczenie będzie bardzo niskie. I nadal będą musiały pracować – podkreśla dr Antoni Kolek.

Artykuł jest dostępny tutaj.