ZUS chce odzyskać długi

„Gazeta Wyborcza”: ZUS wyśle listy do przedsiębiorców, informując ich o nowych przepisach i o tym, że od stycznia mogą stracić prawo do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego czy opiekuńczego. Nawet jeśli płacą składki.

Wszystko za sprawą nowych przepisów, które obejmą 1,5 mln polskich przedsiębiorców. Dziś osoby prowadzące biznes co miesiąc muszą dokonywać kilku przelewów na różne konta do ZUS – osobno na ubezpieczenie emerytalne, osobno zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rząd przygotował jednak ustawę, która to zmienia. Od nowego roku będzie obowiązywać tylko jedno konto, na które przedsiębiorcy będą wpłacać wszystkie daniny. To ZUS będzie musiał później rozdzielić pieniądze na poszczególne fundusze.

– Z pozoru zmiana jest na lepsze, bo usprawnia działanie firmy. Problem w tym, że jednocześnie postanowiono, że wszystkie bieżące wpłaty będą w pierwszej kolejności trafiać na pokrycie dawnego długu – mówi ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. – To może oznaczać, że wiele osób straci prawo do zasiłku chorobowego czy opiekuńczego na chore dziecko, płatnego urlopu ojcowskiego czy macierzyńskiego – dodaje.

Artykuł jest dostępny tutaj.