Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zostały tylko cztery dni na zgłoszenie do małego ZUS

„Dziennik Gazeta Prawna”: Do 8 stycznia mali przedsiębiorcy, którzy chcą płacić niższe składki, powinni zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nowe kody ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobią, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero za rok.

Właściciele firm zwracają uwagę, że zbyt łatwo mogą stracić prawo do ulgi w opłacaniu składek. Wystarczy, że nie zgłoszą się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie 7 dni (liczonym od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej wznowienia). Z małego ZUS nie skorzystają nawet osoby, które spełnią wszystkie wymagane przepisami warunki.

– Nie wiadomo, czemu mają służyć takie przepisy, bo nie mają wiele wspólnego z pomocą dla przedsiębiorców. Bardziej mi to przypomina działania public relations mające kreować pozytywny wizerunek rządu – zauważa Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Obawia się, że wiele osób po prostu będzie się bało skorzystać z nowej ulgi. – Przepisy są niezrozumiałe, a pośpieszne zgłoszenie do ZUS może się wiązać w przyszłości z problemami – podkreśla.

Artykuł jest dostępny tutaj.